English
www.facebook.com/orchesterzoeacebook

Komorný orchester ZOE

Hudba s vášňou!

Kritiky

..."Komorný orchester ZOE dokázal pod vedením M. Potokára odkryť najdôležitejšie výrazové vrstvy tohto dramatického humanistického posolstva. Presvedčivý výkon v klasike 20.storočia sľuboval napokon osobitný zážitok aj v poslednej skladbe koncertu, neskororomantickej 4.časti Adagietto z 5.symfónie G. Mahlera. Znenie kompozície, nezriedka uvádzanej osobitne, rozrezonovalo otriasajúce myšlienkové posolstvo , v ktorých popri nadčasových víziách nechýba i kontext židovského pôvodu samotného skladateľa"...

(Puškášová, Melánia: Koncert pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu. In: Hudobný život , 2011/10, s. 4)

..."Na slávnostnom koncerte vystúpila slovenská sopranistka Adriana Kučerová v sprievode Kresťanského komorného orchestra ZOE pod vedením dirigenta Ewalda Danela... Orcheter ma príjemne prekvapil. Očakávaná profesionalita bola obohatená o zreteľnú snahu o štýlovú intepretáciu barokovej hudby... Slávnostný koncert k 20.výročiu Evanjelickej diakonie skončil ako príjemná a inšpirujúca akcia, ktorá vďaka atraktívnej protagonistke oslovila aj širšie publikum"...

(Červenka, Jozef: Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie. In: Hudobný život , 2011/12, s. 8)

..."Komorná verzia symfónie sympaticky zvýraznila najmä tie vrstvy Mahlerovej hudby, ktoré koketujú s viedenským mestským folklórom, pričom tu nechýbala aspoň ilúzia pestrofarebností pôvodiny. Hudobníci - prevažne mladí ľudia - sa do Mahlera pustili s vervou a zároveň zodpovedne... Všetky nedostatky bohato vykompenzoval entuziazmus dynamického telesa, ku ktorému sa v záverečnej časti pridala sopranistka Katarína Krčmárova, aby bolo dielo úspešne zavŕšené. Napadá mi, že by aj dnes bolo vhodné (možno dokonca žiaduce) uvádzať komorné úpravy diel súčasných autorov, keď ich už nehrajú naše symfonické orchestre. Súbory by sme tu už mali..."

(Kolář, Robert: Mahler inak (Symfónia č.4 v komornej úprave A. Schonberga). In: Hudobný život)

..."podobne ako pri návštevách predchádzajúcich koncertov tohto telesa som vo vzduchu cítil ono ťažko popísateľné fluidum,‭ ‬ akúsi zmes nadšenia a očakávania nevšedného zážitku. ...K‭ ‬devízam ZOE patrili pekný,‭ ‬kompaktný zvuk‭ (‬krásna kantiléna violončiel v predposlednej časti‭) ‬a švih pomerne živých temp vyvierajúci z Vizváryho nákazlivého temperamentu,‭ ‬ktorý napokon strhol publikum k nadšeným reakciám.‭ ‬Nech teda i Komornému orchestru ZOE vydrží tento elán minimálne do nasledujúcej‭ „‬päťročnice‭"‬."

(Piate narodeniny Komorného orchestra ZOE In: Hudobný život)

Komorný orchester ZOE

Komorný orchester ZOE je svojím spôsobom výnimočné teleso, ktoré vzniklo na základe nášho dlhoročného priateľstva. Na slovenskej hudobnej scéne pôsobíme  od roku 2008. Momentálne sme podporovaní a zastrešovaní platformou Kresťania v meste. Členmi orchestra sú mladí slovenskí umelci, ktorí svoje špičkové kvality dokázali na množstve kvalitných, vysoko profesionálnych vystúpení ,kladne hodnotených odbornou verejnosťou aj médiami.

Účinkovali sme pod vedením koncertných majstrov Ewalda Danela, Róberta Marečka, Daniela Turčinu, Milana Vonderku, Jakuba Sedláčka, Pavla Bogacza ml., Juraja Tomku  a dirigentov Rastislava Štúra, Maroša Potokára, Adriána Kokoša,   Jindřicha Drmolu, Ivety Viskupovej a Mariana Lejavu. Taktiež sme doprevádzali významných spevákov slovenskej scény - Adrianu Kučerovú, Ľubicu Rybársku, Pavla Bršlíka, Gustáva Běláčka, Evu Šuškovú, Sisu Sklovskú a  Máriu Čírovú.  Spolupracovali sme  aj s vynikajúcim klaviristom Ivanom Gajanom a  POPulárnym huslistom Petrom Uličným.

Komorný orchester ZOE usporiadal desiatku charitatívnych koncertov pod záštitou rôznych osobností spoločenského a kultúrneho života (Iveta Radičová, Ján Fígeľ, Miroslav Mikolášik a i.) a to napr.: Koncert pre Detské kardiocentrum, Detskú onkológiu v Bratislave, Koncert pre Japonsko, Koncert na podporu ľudí s mentálnym postihnutím,atď... Vystupoval na domácich festivaloch ,ako Nitrianska hudobná jar, festival talianskeho umenia Dolce Vitaj, Kubínska hudobná jeseň, Divadelná Nitra, Galantské hudobné slávnosti, Musica Sacra a Topoľčianska hudobná jeseň. ZOE odohralo aj svoj vlastný festival ORAVA KLASIK, kde spolupracoval s renomovaným slovenským huslistom Danielom Turčinom.

V roku 2013 ZOE účinkoval ako sprievodný orchester na medzinárodnej súťaži Talenty pre Európu v Dolnom Kubíne, spolupracoval aj s HTF - VŠMU v Bratislave na viacerých projektoch zameraných na dirigentskú prax a uvádzanie diel súčasných mladých skladateľov. Orchester ZOE naštudoval a uviedol slovenskú premiéru 4. symfónie G. Mahlera v úprave pre komorný orchester od A. Schonberga/E. Steina.Orchester ZOE absolvoval majstrovské kurzy pod vedením významného iránskeho dirigenta Alexandra Rahbariho, ktorý bol asistentom Herberta von Karayana.

Sme všestranne hudobne založené teleso, ktoré je schopné zostaviť  rôzne zoskupenia ,ako kvinteto, kvarteto, trio a spríjemniť Vám akúkolvek spoločenskú udalosť  - oslavy, svadby, firemné akcie a recepcie.

Snahou a víziou ZOE je prinášať radosť a naplnenie prostredníctvom hudby  Vám - našim poslucháčom.

Repertoár orchestra zahŕňa diela majstrov, ako sú: O.Respighi, J.S.Bach, G.F.Händel, A.Vivaldi, G.Sammartini, W.A.Mozart, J.Haydn, P.I.Čajkovskij, F.Mendelssohn - Bartholdy, E.H.Grieg, A.Dvořák, J.Suk, G.Mahler, D.Šostakovič, B.Britten, A.Piazzolla, P.Warlock, G.Holst, E.Elgar, P.Glass, I.Zeljenka, V.Kubička, L.Borzík. V našom podaní môžu zaznieť aj rôzne úpravy súčasnej obľúbenej populárnej hudby.

Slovo ZOE je gréckeho pôvodu a v Biblii znamená večný život.